Maklumat Perizinan

"DENGAN INI  KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKS! SESUAl PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN YANG BERLAKU"